TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI POWINNO BYĆ PRIORYTETEM

W przeszłości powszechną praktyką było tłumaczenie i rozpowszechnianie nowej wiedzy z obcych źródeł na język angielski. Tak więc traktaty Marksa nie były ograniczone do świata niemieckojęzycznego, a Lévi-Strauss nie był zdegradowany do wyłącznej sfery francuskiego środowiska akademickiego. Dzięki tłumaczeniom akademickim, nowa wiedza stała się dostępna dla anglojęzycznych badaczy i naukowców, którzy nie mogli przeczytać jej w oryginalnym języku.

Jednak dziś rzadko zdarza się, by teksty obcojęzyczne, przynajmniej w naukach humanistycznych i społecznych, były tłumaczone na angielski, podczas gdy angielski, wciąż uważany za język nauki, jest obowiązkowy dla wszystkich nieanglojęzycznych naukowców. W ten sposób badacze anglojęzyczni znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ nie zawsze mają dostęp do pełnego istniejącego dorobku naukowego w danej dziedzinie, z którego nie wszystkie prace mogą być prowadzone w ich języku.

Na przykład, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny w Meksyku (UNAM) wymaga od studentów studiów licencjackich płynnego czytania ze zrozumieniem w języku angielskim, a od studentów studiów magisterskich oczekuje, że będą w stanie zrozumieć teksty naukowe i akademickie w co najmniej jednym języku obcym przed uzyskaniem pozwolenia na ukończenie studiów. Podobne wymagania prawie nie istnieją na uniwersytetach anglojęzycznych.

Badania nieanglojęzyczne nie są dostępne dla anglojęzycznych naukowców

Południowoafrykańska antropolog, która badała migrantów z Senegalu, stanęła przed problemem dostępu do literatury na temat tej konkretnej grupy tematycznej, z której większość była dostępna jedynie w języku francuskim - języku, którego nie znała. W końcu badaczka ta musiała polegać na anglojęzycznych streszczeniach i recenzjach i ostatecznie była zmuszona zignorować większość tego kluczowego materiału. Przykład ten wskazuje, jak ważne jest, aby więcej nieanglojęzycznych prac naukowych było tłumaczonych na język angielski.

Podobnie, istnieje ogromny zasób badań, zwłaszcza w naukach społecznych, wywodzących się z latynoamerykańskiej tradycji akademickiej. Ponownie, znaczna większość tych tekstów nie została przetłumaczona na język angielski i dlatego są one często niedostępne dla anglojęzycznych badaczy społecznych.

angielski

Podczas moich własnych badań jako antropolog, dla UNAM w Meksyku, zdałem sobie sprawę z wagi pracy wykonanej w Ameryce Łacińskiej. Jednak niewielu anglojęzycznych badaczy opanowało język hiszpański na tyle, by móc merytorycznie i twórczo zaangażować się w pracę z tymi tekstami.

Wyzwania związane z koniecznością publikowania w języku angielskim

Niedostatek tłumaczeń na język angielski prowadzi do drugiego problemu. Wielu badaczy zaczęło publikować wyniki swoich badań po angielsku, nawet jeśli nie znają tego języka na poziomie biegłym. Choć tacy uczeni są znakomitymi pisarzami i uczonymi w swoich językach, ich angielskie teksty są często zagmatwane i nie spełniają wymogów akademickich. Niska jakość niektórych z tych prac nie pomaga tym uczonym w zdobyciu szerszego uznania dla ich badań w ich ojczystym języku.

Nauczanie w języku angielskim na uniwersytetach

Znaczenie języka angielskiego dla świata nauki ilustruje fakt, że język ten jest środkiem wykładowym na wielu uniwersytetach w krajach nieanglojęzycznych.

Na przykład w Szwecji język angielski jest językiem wykładowym na wielu kierunkach, zwłaszcza na studiach podyplomowych. Ta tendencja do upierania się przy języku angielskim jako medium nauczania, a co za tym idzie, jako języku, w którym powstają eseje i prace naukowe, stawia w niekorzystnej sytuacji pracowników akademickich, których pierwszym językiem nie jest angielski.

W mojej pracy, zarówno jako tłumacz, jak i redaktor naukowy, pomagałem również studentom studiów magisterskich w Szwecji, oferując im redakcję prac dyplomowych. Ogólnie rzecz biorąc, zauważyłam, że pisanie wyników badań w języku obcym obniża jakość pracy, ponieważ naukowcy nie są w stanie wyrażać się płynnie i jasno, przez co ich argumenty i wnioski są niejasne i powierzchowne.

Radzenie sobie z luką językową

To uprzedzenie do języka angielskiego w świecie akademickim i naukowym ukształtowało zarówno to, co jest dostępne dla specjalistów posługujących się wyłącznie językiem angielskim, jak i to, co jest tworzone przez naukowców niebędących rodowitymi Anglikami. Z jednej strony, badacze pracujący wyłącznie w języku angielskim są ograniczeni do tego, co jest dostępne w tym języku i nie mają dostępu do dorobku, który istnieje tylko w językach obcych. Z drugiej strony, podczas gdy wielu nieanglojęzycznych naukowców staje przed koniecznością publikowania w języku angielskim, aby zostać zauważonym, badania na poziomie uniwersyteckim mogą być niskiej jakości z powodu niezdolności nierodzimych użytkowników języka angielskiego do wyrażania się w odpowiednim języku akademickim; anglojęzyczni naukowcy są zmuszeni do przesiewania takich słabo wyjaśnionych i przedstawionych badań.

Z tych wszystkich powodów konieczne jest udostępnienie anglojęzycznej społeczności akademickiej większej ilości badań naukowych prowadzonych w językach innych niż angielski. Profesjonalni tłumacze odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Polegając na wysokiej jakości tłumaczach, badacze obcojęzyczni mogą liczyć na to, że ich prace będą publikowane w najwyższym rejestrze językowym, a nie na poziomie, który sami osiągnęli. Dzięki temu ważna praca dotrze do anglojęzycznej publiczności akademickiej i zostanie przez nią doceniona.

Dowiedz się więcej na: http://filotext.com.pl

Powiązane artykuły

Czy warto robić kursy instruktorskie?
Jeżeli zależy Ci zdobyciu nowego zawodu, kurs instruktorski w centrum szkoleniowym jest decyzją, gdyż...
Które ze szkoleń będzie dla mnie odpowiednie?

Wszystko zależy od Twoich predyspozycji zawodowych, ale nie martw się - każde centrum szkoleniowe przeprowadza wstępne badania mające Ci pomóc w wyborze kursu.

Czy po odbyciu szkolenia łatwo znaleźć pracę?

Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie osiadać na laurach po ukończeniu podstawowego szkolenia. Warto zastanowić się nad dodatkowymi zajęciamy doszkalającymi, gdyż w ten sposób znalezienie pracy może być prostsze.

Czy odbycie szkolenia to duży wydatek?

Każda ze szkół oferuje własny cennik, jednak średnie ceny za kurs to ok 1000 zł wzwyż.

Jakie są wymagania?

Wszelkie wymagania jakie musisz spełnić znajdziesz w naszych artykułach. Miłej lektury!